The ad Husqvarna CZ 4818 lawn tractor for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor
Sold
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor image 2
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor image 3
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor image 4
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor image 5
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor image 6
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor image 7
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor image 8
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor image 9
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor image 10
Husqvarna CZ 4818 lawn tractor image 11
1/11
Brand:  Husqvarna
Model:  CZ 4818
Type:  lawn tractor
Running hours:  1615 m/h
Location:  Denmark Aabenraa
Placed on:  more than 1 month
Agronetto ID:  BM40605
Auction:  1
Execution date:  2024-06-17 14:00
Ending date:  2024-07-08 11:25
Description
Overall dimensions:  1.9 m × 1.2 m × 1 m
Condition
Condition:  used

More details — Husqvarna CZ 4818 lawn tractor

English
Important sales information
Seller information
Denne auktion er oprettet af Jan Røpke, på vegne af sælger.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da jan.ropke@retrade.eu +45 21 83 33 99
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.
This auction was created by Jan Røpke, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact jan.ropke@retrade.eu, +45 21 83 33 99
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up are to be made of transport.
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country.
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.
General conditions
Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
All invoices have 5 days payment terms.
Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
An agreement MUST be made with the seller prior to collection
The auction item is approved bu the buyer at collection.
The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Type: Græsklipper
CE-marked: Yes
Hours Date: 17 Jun 2024
Asset overall condition: May have larger defects. Inspection/Repair before use is recommended
Seller / Auction broker: Jan Røpke
Location: jr - 4900 Nakskov., Denmark
Husqvarna CZ 4818 græsklipper
SÆLGES SOM RESERVEDELE
Ved inspektionen blev følgende konstateret
Venstre hjulmotor defekt
årsag ikke nærmere undersøgt
Klippebord delvis adskilt
Kawasaki benzinmotor
Motor ikke startet
batteri mangler
Sælger oplyser
at motoren var funktionel da maskinen blev taget ud af driften på grund af hjulmotorens defekt
Klipperen har kørt 1615 timer
Se billederne for yderligere detaljer
Husqvarna CZ 4818 lawn mower
SOLD AS SPARE PARTS
During the inspection the following was found
Left wheel motor defective
cause not further investigated
Cutting table partially disassembled
Kawasaki petrol engine
Engine not started
battery missing
The seller states that the engine was functional when the machine was taken out of service due to the wheel motor defect
The mower has run 1615 hours
See the pictures for further details
Show the whole comment
Husqvarna lawn tractors
Search results: 17 ads
Show
Subscribe